Vranjska 4, Zvezdara, Beograd
Telefon: 011 408 58 68
Mobilni: 065 2 56 56 22
E-mail: prevedime@prevodilica.rs

Simultani prevod

Organizujete sasatank; seminar; radionicu; konferenciju i imate stranca kao učesnika; gosta; govornika?

Potreban vam je iskusan usmeni prevodilac?

Prevodilica zna upravo takvog.

Simultani prevodilac sedi u izolovanoj i tehnički opremljenoj kabini, sluša govornika i prevodi u realnom vremenu. Naravno nemoguće je da prevod bude istovremeno, tako da kasni otprilike dve do tri sekunde Prisutni putem slušalica dobijaju prevod. Simultano prevođenje se uglavnom radi u paru, iskusni prevodioci već imaju par sa kojim su uigrani i sa kojim se osećaju sigurno. Međusobnim dogovorom simultani prevodioci odlučuju na koji vremenski period će se smenjivati u toku samog čina simultanog prevođenja.

Simultani prevod je kompleksniji i za neke prevodioce stresniji od konsekutivnog prevoda s obzirom na to da nema mnogo mesta improvizaciji. Poželjno je da simultani prevodilac pre samog čina prevođenja bude upućen u tematiku, a ukoliko postoji štampani materijal bilo bi korisno da bude dostavljen prevodiocu na vreme radi pripreme. Sve to doprinosi da simultani prevod bude dobar, kvalitetan, precizan i tačan.

 

OPREMA ZA SIMULTANO PREVOĐENJE

Da bi se organizovalo simultano prevođenje potrebno je obezbediti i odgovarajuću opremu (kabina, slušalice, prijemnici, mikrofoni…itd). Usluga iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje dostupna je kao i sva propratna organizacija. Kontaktirajte Prevodilicu za detalje.

Dostupni jezici za prevod: