Vranjska 4, Zvezdara, Beograd
Telefon: 011 408 58 68
Mobilni: 065 2 56 56 22
E-mail: prevedime@prevodilica.rs

Overeni prevod

Overeni prevod je prevod urađen od strane sudskog tumača odnosno sudskog prevodioca.
Zvaničan prevod za zvanične prilike.

Sudski tumač ili sudski prevodilac ovlašćen je od strane Ministarstva pravde Republike Srbije. Pečatom izdatim od strane pomenutog Ministarstva kao i svojeručnim potpisom sudski tumač odnosno sudski prevodilac garantuje da je prevedeni tekst istovetan originalu. U pitanju su pravno validni prevodi koji su međunarodno priznati i predstavljaju zvanični dokument.

Sudski tumač odnosno sudski prevodilac uglavnom prevodi dokumenta kao što su: diplome i svedočanstva; licence; lična dokumenta (izvodi iz matičnih knjiga rodjenih; državljanstva); najrazličitije potvrde izdate od strane sudova ili drugih nadležnih organa; ugovori; ovlašćenja; lekarski nalazi; tehnička i tenderska dokumentacija.
Overa sudskog tumača garantuje tačan i precizan prevod.

Ukoliko imate dilemu da li vam je potreban overen ili neoveren prevod kontaktirajte Prevodilicu.

Sudski tumač odnosno sudski prevodilac može biti angažovan i za usmeni prevod, najčeše su u pitanju prilike u kojima je njihovo prisustvo zakonski neophodno: sklapanje braka, overa ugovora i potpisa kao i ostale zvanične radnje a u kojima je jedan od aktera stranac odnosno osoba kojoj srpski jezik nije maternji jezik. U tom slučaju sudski tumač odnosno prevodilac izlazi na teren sa svojim pečatom.

Dostupni jezici: