Vranjska 4, Zvezdara, Beograd
Telefon: 011 408 58 68
Mobilni: 065 2 56 56 22
E-mail: prevedime@prevodilica.rs

Konsekutivni prevod

Organizujete sasatank; seminar; radionicu; konferenciju i imate stranca kao učesnika; gosta; govornika?

Potreban vam je iskusan usmeni prevodilac?

Prevodilica zna upravo takvog.

Konsekutivni prevod podrazumeva da prevodilac sluša govornika i u isto vreme hvata beleške (ili pamti) i posle određenog vremena to reprodukuje na ciljanom jeziku. Poželjno je da konsekutivni prevodilac pre samog čina prevođenja bude upućen u tematiku kao i da se upozna sa učesnicima samog skupa gde se vrši prevođenje a posebno je važno da se precizno dogovori sa osobom čiji će govor prevoditi. Konsekutivni prevodilac mora biti iskusan, staložen i koncetrisan, i pre svega odmeren, nenametljiv i odeven u skladu sa prilikom.

Usluga konsekutivnog prevoda prikladnija je za sastanke sa manjim brojem ljudi, kao što su radionice, obuke i slična dešavanja. Za dešavanja sa većim brojem ljudi poželjnije je koristiti usluge simultanog prevodioca. Ako niste sigurni koja opcija usmenog prevođenja je prikladnija vašim potrebama, kontaktirajte Prevodilicu za pomoć.

Dostupni jezici za prevod