Vranjska 4, Zvezdara, Beograd
Telefon: 011 408 58 68
Mobilni: 065 2 56 56 22
E-mail: prevedime@prevodilica.rs

Hebrejski jezik

Potreban ti je prevod NA hebrejski jezik?
Ili možda prevod SA hebrejskog jezika?
Ili možda samo lektura teksta koji je na hebrejskom jeziku?
Pravo mesto i prava osoba- Prevodilica.

Koren hebrejskog jezika je korišćen za pisanje Starog zaveta, zato ga Jevreji nazivaju svetim jezikom. Čak 13 vekova hebrejski nikome nije bio maternji, što se menja pojavom Ben Jehude. Upravo njegov sin jeste prva osoba kojoj je maternji jezik moderni hebrejski jezik. Danas hebrejski govori oko 5 miliona ljudi. Poduhvat Jehude vredan divljenja. Jezik koji je vaskrsao.

Prevodilačka agencija Prevodilica je u svom timu okupila najbolje i najiskusnije prevodioce za hebrejski jezik. Oni su visoko kvalifikovani i poseduju dugogodišnje iskustvo u pismenim prevodima svih vrsta kao i u konsekutivnom i simultanom prevođenju. Prevodioci za hebrejski jezik su mahom nosioci master i doktorskih diploma a sarađujemo i sa stručnim maternjim govornicima. Među prevodiocima su i sudski tumači za hebrejski jezik koji su zaduženi za prevod zvaničnih međunarodno priznatih dokumenata.

Profesionalnost i brzina kao ključne reči.
Ljubaznost i predusretljivost kao druge dve ključne reči.

Prevodilac za hebrejski jezik na usluzi za:
– pisani prevod sa hebrejskog na srpski jezik (poželjno je da srpski bude maternji jezik prevodilaca)
– pisani prevod sa srpskog na hebrejski jezik (pozeljno je da hebrejski bude maternji jezik prevodilaca)
– pisani prevod sa drugog stranog jezika na hebrejski jezik (poželjno je da hebrejski bude maternji jezik prevodioca)
– pisani prevod sa hebrejskog na drugi strani jezik (poželjno je da drugi strani jezik bude maternji jezik prevodioca)
– prevod i overa dokumenata sa srpskog na hebrejski jezik i obrnuto sa pečatom sudskog tumača odnosno sudskog prevodioca za hebrejski jezik
– lektura i korektura teksta na hebrejskom jeziku
– usmeno prevodjenje srpski/hebrejski i obrnuto (konsekutivno ili simultano)