Vranjska 4, Zvezdara, Beograd
Telefon: 011 408 58 68
Mobilni: 065 2 56 56 22
E-mail: prevedime@prevodilica.rs

Engleski jezik

 

Potreban ti je prevod NA engelski jezik?
Ili možda SA engelskog jezika?
Ili možda samo lektura teksta koji je na engleskom jeziku?
Pravo mesto i prava osoba- Prevodilica.

Engleski jezik je trenutno 4.ti najrasprostranjeniji maternji jezik na svetu sa preko 350 miliona govornika. U zemljama u kojima engleski nije maternji jezik uglavnom je drugi jezik koji se govori uz maternji.

Engleski jezik je najprisutniji strani jezik i u našem okruženju. Čujemo ga svakodnevno u filmovima, u pesmama, na sastancima itd. Mnoge firme i kompanije u Srbiji engleski jezik koriste kao zvanični jezik poslovanja.

Samim tim engelski jezik je i najtraženiji kada je prevođenje u pitanju. Iako je sveprisutnost jezika učinila da veliki broj ljudi jako dobro poznaje jezik, Prevodilica ipak preporučuje angažovanje profesionalaca. Zato je u svom timu okupila najbolje i najiskusnije prevodioce za engleski jezik.

Njeni prevodioci za engleski jezik su visoko kvalifikovani i poseduju dugogodišnje iskustvo u pismenim prevodima svih vrsta kao i u konsekutivnom i simultanom prevođenju. Prevodioci su mahom nosioci master i doktorskih diploma a sarađujemo i sa stručnim maternjim govornicima. Među prevodiocima su i sudski tumači za engelski jezik koji su zaduženi za prevod zvaničnih međunarodno priznatih dokumenata.
Iskustvo i stručnost naših prevodilaca za engelski jezik pozicionira Prevodilicu među najuspešnije prevodilačke agencije koje se bave prevođenjem sa srpskog na engleski i obrnuto.
Profesionalnost i brzina kao ključne reči.
Ljubaznost i predusretljivost kao druge dve ključne reči.
Prevodilac za engleski jezik na usluzi za:
– pisani prevod sa engleskog na srpski jezik (poželjno je da srpski bude maternji jezik prevodioca)
– pisani prevod sa srpskog na engleski jezik (poželjno je da engleski bude maternji jezik prevodilaca)
– pisani prevod sa drugog stranog jezika na engelski jezik (poželjno je da englski bude maternji jezik prevodilaca)
– pisani prevod sa englesog na drugi strani jezik (poželjno je da drugi strani jezik bude maternji jezik prevodioca)
– prevod i overa dokumenata sa srpskog na engleski jezik i obrnuto sa pečatom sudskog tumaca odnosno sudskog prevodioca za engleski jezik
– lektura i korektura teksta na engleskom jeziku
– usmeno prevodjenje sa srpskog na engelski i obrnuto (konsekutivno ili simultano)