Vranjska 4, Zvezdara, Beograd
Telefon: 011 408 58 68
Mobilni: 065 2 56 56 22
E-mail: prevedime@prevodilica.rs

Bugarski jezik

Potreban ti je prevod NA bugarski jezik?
Ili možda prevod SA bugarskog jezika?
Ili možda samo lektura teksta koji je na bugarskom jeziku?
Pravo mesto i prava osoba- Prevodilica.

Prevodilačka agencija Prevodilica je u svom timu okupila najbolje i najiskusnije prevodioce za bugarski jezik. Oni su visoko kvalifikovani i poseduju dugogodišnje iskustvo u pismenim prevodima svih vrsta kao i u konsekutivnom i simultanom prevođenju. Prevodioci za bugarski jezik su mahom nosioci master i doktorskih diploma a sarađujemo i sa stručnim maternjim govornicima. Među prevodiocima su isudski tumači za bugarski jezik koji su zaduženi za prevod zvaničnih međunarodno priznatih dokumenata.

Profesionalnost i brzina kao ključne reči.
Ljubaznost i predusretljivost kao druge dve ključne reči.

Prevodilac za bugarski jezik na usluzi za:
– pisani prevod sa bugarskog na srpski jezik (poželjno je da srpski bude maternji jezik prevodilaca)
– pisani prevod sa srpskog na bugarski jezik (pozeljno je da bugarski bude maternji jezik prevodilaca)
– pisani prevod sa drugog stranog jezika na bugarski jezik (poželjno je da bugarski bude maternji jezik prevodioca)
– pisani prevod sa bugarskog na drugi strani jezik (poželjno je da drugi strani jezik bude maternji jezik prevodioca)
– prevod i overa dokumenata sa srpskog na bugarski  jezik i obrnuto sa pečatom sudskog tumača odnosno sudskog prevodioca za bugarski jezik
– lektura i korektura teksta na bugarskom jeziku
– usmeno prevodjenje srpski/bugarski i obrnuto (konsekutivno ili simultano)