Vranjska 4, Zvezdara, Beograd
Telefon: 011 408 58 68
Mobilni: 065 2 56 56 22
E-mail: prevedime@prevodilica.rs

Albanski jezik

Potreban ti je prevod NA albanski jezik?
Ili možda prevod SA albanskog jezika?
Ili možda samo lektura teksta koji je na albanskom jeziku?
Pravo mesto i prava osoba- Prevodilica.

Tokom istorije albanski jezik usvajao je reči iz mnogih stranih jezika. Danas je to kombinacija slovenskih jezika, latinskog, italijanskog, turskog i drugih.

Prevodilačka agencija Prevodilica je u svom timu okupila najbolje i najiskusnije prevodioce za albanski jezik. Oni su visoko kvalifikovani i poseduju dugogodišnje iskustvo u pismenim prevodima svih vrsta kao i u konsekutivnom i simultanom prevođenju. Prevodioci za albanski jezik su mahom nosioci master i doktorskih diploma a sarađujemo i sa stručnim maternjim govornicima. Među prevodiocima su i sudski tumači za vjezik koji su zaduženi za prevod zvaničnih međunarodno priznatih dokumenata.

Profesionalnost i brzina kao ključne reči.
Ljubaznost i predusretljivost kao druge dve ključne reči.

Prevodilac za albanski jezik na usluzi za:
– pisani prevod sa albanskog na srpski jezik (poželjno je da srpski bude maternji jezik prevodilaca)
– pisani prevod sa srpskog na albanski jezik (pozeljno je da albanski bude maternji jezik prevodilaca)
– pisani prevod sa drugog stranog jezika na albanski jezik (poželjno je da albanski bude maternji jezik prevodioca)
– pisani prevod sa albanskog na drugi strani jezik (poželjno je da drugi strani jezik bude maternji jezik prevodioca)
– prevod i overa dokumenata sa srpskog na albanski jezik i obrnuto sa pečatom sudskog tumača odnosno sudskog prevodioca za albanski jezik
– lektura i korektura teksta na albanskom jeziku
– usmeno prevodjenje srpski/albanski i obrnuto (konsekutivno ili simultano)